Zápis z kongresu ASKP Brno 23.-24.9. 2010, hotel Voroněž VII. Brno

Ve dnech 23.-24-9.2010 se konal v Brně v hotelu Voroněž VII. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie. Kongres téměř symbolicky probíhal ve stejném termínu jako Mistrovství světa basketbalu žen a současně i ve stejném hotelu, jako byly ubytovány týmy, hrající na tomto mistrovství. Sportovní traumatologie tak byla propojena i se sportovním mítinkem.

Odborné přednášky byly rozděleny do tématických bloků.

  • Pozornost prvního bloku byl věnována akutnímu poranění kolena. Velká diskuse se rozproudila kolem haemartrosu, akutní artroskopie a přínosu MRI u akutního poranění kolena, včetně ošetřování akutní luxace pately.
  • Elektivní operace nestabilního kolena byla uvedena vyzvanou přednáškou Dr. Albrechta Unfallklinik Tübingen, jeho rozbor problematiky byl velmi dobře zpracován. Našimi kolegy byly prezentovány různé možnosti řešení nestability kolenního kloubu, včetně double- bundle techniky. Rozbor posterolaterální nestability ukázal obtížnosti řešení tohoto problému.
  • Na problematiku nestability kolenního kloubu navázal workshop s Dr Albrechtem spojený s obědem. Naplněný sál byl důkazem velkého zájmu účastníků kongresu o tuto problematiku.
  • Následoval blok, věnovaný poranění menisků a chrupavky. Úvodní vyzvaná přednáška prof. Almquista z Ghentu otevřela celou škálu otázek a možností současné terapie chrupavčitých a meniskeálních lézí, na které navázaly neméně kvalitní prezentace našich autorů.
  • Coffee brake, organizovanmý firmou Comesa, byl věnován nové metodice ACP- Autologous Conditioned Plasma, která si získává stále více příznivců.
  • Chronické potíže poraněného ramenního kloubu byly tématem dalšího bloku. Nestabilita glenohumerálního kloubu se již v převážné většině případů řeší artroskopickou stabilizací. Impingement, bursitis i capsulitis v oblasti ramenního kloubu jsou stále tématy, které trápí naše pacienty, často s dlouhodobými problémy a které byly dobře prodiskutovány.
  • V pozdním odpoledni byla uspořádána členská schůze SSTA, při které bylo zhodnoceno předchozí období a uspořádány volby výboru SSTA. Byla přednesena zpráva o hospodaření společnosti, zhodnoceny proběhlé.
  • Společenský večer byl v prostorách hotelu Voroněž II, s velmi dobrým a pestrým rautem, ochutnávkou jihomoravských vín a výbornou kapelou Meteor.

Jako hlavní pořadatel kongresu mám z proběhlého kongresu radost a dobrý subjektivní pocit z velmi pěkného kongresu s vysokou odbornou úrovní, který ukázal vysoké odborné kvality českých i slovenských kolegů, které nezaostávají za zahraničními prezentacemi, a s velmi příjemným společenským programem.

Děkuji firmě Meritis za vynikající organizaci, dále všem sponzorům našeho kongresu a všem přednášejícím, bez kterých by kongres neměl tak výbornou odbornou úroveň.

Doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
Organizátor kongresu
Předseda SSTA

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti