Zápis ze schůze výboru SSTA, dne 26.4.2007

Přítomni: Dupal, Paša, Podškubka, Šír, Trč, Mach
Omluveni: Havlas, Váchal
V Brně, 26.4.2007

  1. Výbor byl seznámen s průběhem příprav ESSKA 2000 – ISAKOS Knee Lecture Course, který se koná 22.-23.6.2007 v Praze. Přípravy probíhají bez větších problémů. Byl připraven a schválen program kurzu.
  2. Naše společnost byla vyzvána k účasti na přípravě 5. Evropského kongresu sportovní medicíny, který se bude konat v Praze 10.-14. října 2007. Podílíme se na zajištění bloku Injuries in Sport. Průběžné informace podá doc. Novotný a doc. Hrazdíra nebo na www. EFSMA2007.org.
  3. Od ledna 2007 byl zajištěn platícím členům SSTA on line přístup k časopisu Arthroscopy. Platící členové obdrželi přístupový kód. (Havlas)
  4. V letošním roce je třeba opět vyzvat sponzory s žádostí o příspěvek 10 tisíc Kč (Mitek, Arthrex, Wolf, Storz, Olympus). Firma S&N (Aura) přislíbila dále financovat webové stránky společnosti.
  5. Národní kongres SSTA v roce 2008 bude pořádat Ortopedická klinika FN Bulovka. Na kongresu budou udělena další čestná členství. Na příští schůzi si připravíme návrhy.
  6. Hospodaření společnosti je vyrovnané, předplatným časopisu Arthroscopy však vzrostly výdaje.
  7. Je třeba připravit podklady pro jednání o provozu stacionářů jednodenní chirurgie. Připraví skupina: Dupal, Erben, Mach, Širokovský  
  8. V Č. Budějovicích se konalo III. Shoulder Sympozium. Organizace a odborná úroveň byla velmi dobrá.
  9. Přítomní byli seznámeni s novým složením prezídia ČLS JEP.

Zapsal MUDr. Aleš Podškubka

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti