Zápis ze schůze SSTA 23.1.2008

Dne 23. 1. 2008 se v kavárně Hotelu ILF v Praze konala schůze výboru SSTA.
Přítomni byli: Podškubka, Paša, Váchal, Dupal, Ditmar, Havlas, Bezrouková
Omluveni: Trč, Šír

Byly projednány tyto body:

1/ Kódy zdravotních pojišťoven

Se změnou roku došlo k přesunu kódů sádrování z odbornosti ortopedické na chirurgickou. – tím vznikl problém, že některá zdravotnická zařízení neměla nasmlouvány nové kódy se zdravotními pojišt. Je slíbeno, že bude zajištěn převodník kódů v brzké době.

 1. nový kód přiložení ortézy
 2. dle současného sazebníku lze ZUM vykazovat u 66039 a 66041
  (jedná se nástavec ´frézu na shaver, ne však o radiofrekvenční sondu)
 3. v budoucím sazebníku je již základní hodnota u 66039 a 66041 navýšena o používané nástavce  na shaver - přímo spotřebovaný materiál, radiofrekvenční sonda bude vykazována jako ZUM pouze u kódu 66041. (info Dupal)

2/ Hospodaření společnosti:

Vše souhlasí, bude provedena kontrola správnosti hospodaření našeho účetnictví ze strany ČLS JEP

Návrh rozpočtu na rok na rok 2008

 • materiální náklady - 4 000
 • služby, cestovné - 16 000
 • osob náklady sekret. - 20 000
 • předplatné ASKP     40 000
 • plánované výdaje - 80 000
 • předpokládané příjmy - 70 000
 • zatím slíbený sponzoring - Mitek 10 000 (info Havlas)

3/ Plánované kongresy 2008

1. výroční ASKP kongres naší společnosti

11.-12.9.2008 Parkhotel Plzeň
organizace byla svěřena firmě Meritis

 • budou 3 odborné sekce - lékařská, sesterská, fyzioterapie
 • hlavní sponzor firma Mitek
 • zvaní lektoři Rhodoski, Burke
 • Bylo projednáno předání Čestného členství zahraničním kolegům. Navrženi
  byli: Delej, Munzinger, Landsiedl, Imhoff
 • byla navržena cena za nejlepší přednášku kongresu - 5 000,- Kč
 • v rámci kongresu budou volby do výboru SSTA. (příprava na příští schůzi)
 • kongresový poplatek byl stanoven na 1400,- Kč, pro řádně platící členy SSTA 1100,-

Artroskopický kurz

 • Současné možnosti operativního ošetřování poranění menisků (Brno – podzim)

AKSP kurzy

 • ve spolupráci s anatomickým ústavem, III LK Praha Vinohrady

Plán výročních kongresů SSTA pro rok 2010 = Brno, pro rok 2012 = Olomouc

4/ Www stránky:

 • Výbor konstatoval, že na www stránkách společnosti se vyskytují formální chyby, které je nutno opravit
 • Dále doplnit plán domácích i zahraničních akcí.
 • Nutno dát nové kódy na přístup k časopisu Arthroscopy na server SSTA pro nové členy, případně blokace stávajících kódů neplatičům (dokud nezaplatí) (vše Havlas)

5/ SSTA a zahraniční společnosti

 • Zástupcem za ČR (tedy SSTA) v ESSKA byl jmenován Havlas
 • Výbor schválil podání oficiální žádosti o pořádání kongresu ESSKA v ČR na rok 2014, event. 2016.

6/ SSTA a ČLS JEP

Regionální konzultant

 • ČLS JE Purkyně navrhuje regionálního konzultanta pro jednotlivé základní obory. Interna, chirurgie, ortopedie, atd.
 • Má být navržen pro 4 leté období činnosti.
 • Obsah práce - výběrová řízení, návrhy zdrav. komisí pro řešení stížností…
  t.č. není pro obory artroskopie - spíše ortopedie, traumatologie
 • dle výboru se tato aktivita netýká SSTA

7/ Členské příspěvky

 • Výbor navrhuje ponechat ve stejné výši 300,- Kč
 • Probíhá kontrola neplatičů (Havlas), kdo nezaplatil 3 roky, bude vyloučen z SSTA standardními mechanismy ČLS JEP.
 • Byla opět řešena otázka propojení členských příspěvků a kongresových poplatků na výročním kongresu SSTA. Je zde problém s DPH – z kongresového poplatku se DPH platí, z členských příspěvků ne. Tato otázka bude opět řešena na příští schůzi, pro letošní rok zůstávají poplatky odděleně.
 • Bezrouková opětovně upozorní neplatiče. Kdo nezaplatí do 30.4.2008, bude vyloučen z SSTA. 
 • Neplatiči dluží peníze nejen SSTA, ale i ČLS JEP, která bude pravděpodobně dluh vymáhat!

8/ Čenská základna SSTA

výbor konstatoval, že je stacionární.

 • Přibyli noví členové - 2
 • Členství zrušili - 1

9/ Příští schůze výboru SSTA

 • bude ve 2. polovině května  (Národní ortopedický kongres Praha, ev po kongresu ESSKA)

zapsal L. Paša

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti