Zápis ze schůze výboru SSTA 7.9.2007

Dne 7.9.2007 se v rámci kongresu SSAST v Novém Smokovci na Slovensku konala schůze výboru SSTA

Účastníci: Podškubka, Paša, Trč, Váchal, Šír.
Omluveni: Havlas, Dupal

Výbor projednal tyto body:

  • jednodenní stacionáře nemají od zdravotních pojišťoven nasmlouvaná lůžka. Vybavení a odbornost často umožňují provádět výkony vázané na hospitalizaci. Výbor navrhuje projednat se zdravotními pojišťovnami možnost realizace výkonů, vázaných na hospitalizaci s tím, že by pacient hospitalizaci doplácel. (Šír)
  • ponechat současný sazebník zdravotních výkonů. Do příštích jednání s pojišťovnami rozebrat možnosti úpravy hodnoty bodů a ZUMu.
  • místem pro pořádání výročního kongresu SSTA v roce 2008 byla vybrána Plzeň. Organizace bude prováděna ve spolupráci výboru SSTA a Ortopedické kliniky FN Plzeň. Předběžný termín konání byl určen na první polovinu září 2008, termín bude upřesněn.
  • kongresový poplatek bude zároveň sloužit jako členský příspěvek SSTA na dobu 2 let. (dle dohody s SSAST pořádání výročních kongresů vždy 1x za 2 roky při zachování pravidla střídání se v pořádání s SSTA) (výše bude určena po zhodnocení kalkulace – Havlas)
  • výbor projedná možnost úpravy stanov SSTA a JE Purkyně při řešení nedoplatků členských příspěvků (rozdíl stanov SSTA a JE Purkyně)
  • jednání s firmami o sponzorování SSTA již začátkem roku (Podškubka)
  • vznesen návrh na vydávání 1-2 čísel v roce časopisu Ortopedie, zaměřeného monotématicky na artroskopii. Členové SSTA by časopis s artroskopickou tématikou dostávali zdarma.
  • výbor pozitivně hodnotil návštěvnost www stránek SSTA a využití online přístupu na www stránky Arthroscopy.
  • výbor navrhl udělení čestného členství v rámci kongresu SSTA v roce 2008 zahraničním lékařům: Imhof, Munzinger, Delej.
  • výbor pozitivně zhodnotil průběh kongresu SSAST v Novém Smokovci, poděkoval kolegům ze Slovenska za perfektní organizaci a vysokou odbornou úroveň kongresu, včetně prezentace a vedení kurzu v problematice artroskopie ramenního kloubu dr. Lafossem. Jeho prezentace byla na vynikající úrovni a rozšířila náhled na problematiku artroskopie ramenního kloubu.

zapsal Libor Paša

Artroskopická akademie, z.s.

Odborné akce
Základy artroskopie ramene - kadaverózní kurz

Základy artroskopie ramene - kadaverózní kurz

5.6.2024 - 5.6.2024
Praha, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti