Zápis ze schůze výboru SSTA, Tábor, 24.6.2006

1/ Prezence:

Přítomni: Podškubka, Paša, Váchal, Dupal
Schůze se konala v rámci celostátního kongresu ČSTL v Táboře

2/ IV. Národní kongres SSTA,

 • koná se 7.-9. září v  Kongresovém centru Praha.
 • odsouhlasena sleva 300,- Kč pro platící členy SSTA (členové, nečlenové), pro přednášející nečleny SSTA také 300,- Kč
 • v rámci kongresu proběhne členská schůze SSTA, včetně voleb výboru
 • návrhy na čestné členství (bude upřesněno), certifikát o účasti kongresu

Pozvaní zahraniční hosté:

prof. C.Niek van Dijk, Amsterdam

(přijede 7.9. odpoledne, hrazení nákladů (letenka, ubytování) z fondu SSTA  (Váchal)
přednášky: 

 • Ankle Arthroscopy and Hindfoot endoscopy (25 min.),
 • Chronic Ankle Instability (10 min.)

další zahraniční hosté – přislíbena účast je od:

 • Verstrepen Belgie
 • Marcacci Itálie

Edukační přednášky na téma Artroskopická anatomie kloubů připraví:

 • Podškubka a Paša - koleno
 • Dupal - hlezno
 • Holibka - rameno
 • Trč - kyčel
 • Ditmar - loket
 • Kebrle – zápěstí

Informace a organizaci přednášejících zajistí Váchal

prezence na kongresu

– zde bude oznámení o volbách do výboru SSTA v průběhu kongresu, s návrhem kandidátní listiny

členská schůze SSTA

- je nutné připravit zprávy o činnosti SSTA:

 • Zpráva o činnosti: Podškubka
 • Zpráva z průběu a jednání s pojišťovnami: Dupal, 
 • Zprávu o financích SSTA: Havlas
 • Volební výbor: Váchal

Pokračování spolupráce se slovenskými kolegy:

Na Slovensko nahlásit akce! My máme ASKP – ESSKA kurz
kongres 2007 Slovensko (!aby nebyla kolize s termínem kurzu ESSKA!)

3/ ESSKA

–  před 2 lety byla založena EECIC (East European Countries Integration Committee), předseda I. Berkész, za ČR byl nominován Havlas, který byl zvolen místopředsedou tohoto výboru

3a/ Po mnoha jednáních s výborem ESSKA bude SSTA pořádat:

ESSKA Lecture Course, Praha, červen 2007

Téma kurzu: TEP a Uni kolene (určeno   z výboru ESSKA). Rozvíjí se spolupráce s ESSKA  a ISAKOS, v oblasti edukační a finanční spolupráce ESSKA a ISAKOS

Financování kurzu bude zajištěno ze zdrojů:

 • hlavní sponzoři (Smith and Nephew, Zimmer) + další sponzoři
 • ESSKA, ISAKOS (žádost o poskytnutí finanční podpory – (Havlas)
 • účastnické poplatky
 • nutno pečlivě zpracovat

3b/ bezprostřední úkoly pro tento kurz:

 • sestavit organizační a vědecký výbor kurzu (výbor společnosti + zahraniční hosté)
 • navrhnout lektory kurzu (členové výboru SSTA + zahraniční hosté 3 z ESSKA a 3 z ISAKOSu)  + čeští odborníci v oblasti endoprotetiky: Sosna, Dungl, Janeček, Vavřík, Koudela,  Kubeš…

3c/ je nutné upřesnit termín konání v červnu

(vyloučit kolizi s jinými akcemi) -  zatím volné termíny: 8.-9.6., 22.-23.6.
výbor SSTA určil V. Havlase sekretářem, odpovědného za organizací kurzu 

3d/ účastnické poplatky

- je návrh 150 – 250 Euro? (nutno pečlivě zpracovat):

 • rozsah akce (2 dny – pá, so),
 • obsah kurzu - přednášky,   workshop na modelech
 • počet účastníků (maxim. 100?),

3e/ výběr organizační firmy, rezervace prostor

 • navrženo Kongresové centrum,
 • večerní banket – Lví dvůr

3f/ návrh výboru na prezentaci společné přednášky

(anketa členové SSTA – počet rekonstrukcí LCA na pracovištích, typy rekonstrukcí (štěp, fixace), RHB

3g/ pozvat i ze zahraničí

(Slovensko, Polsko, Rusko, Ukrajina, Lotyšsko, Estonsko, Litva)

3h/ dát na webové stránky

- odkaz na stránkách ESSKA na webové stránky SSTA

4/ Členství v EFOST (Evropská asociace společností sportovní traumatologie)

- je to nová organizace (typu spolupráce společností, ne jednotlivců), kontakty byly navázány již v r 2004, ale nebyla dána pravidla členství. Na ESSKA kongresu v Innsbrucku byla tato otázka obnovena, pravidla členství se mění. Proto výbor SSTA navrhuje počkat na výsledek změny pravidel členství (jaký je členský poplatek, případně oficiální členství od r. 2007), při pozitivním rozhodnutí výboru o vstupu do EFOSTu bude nominován zástupce výboru pro styk s EFOSTem.

5/ Dotace

Žádost o poskytnutí státní dotace od MZ ČR na členství v mezinárodní společnosti

 • do konce měsíce září 2006 na rok 2007 – Bezrouková

6/ Kontrola darovacích smluv pro SSTA za r. 2006

 • příspěvky firem – Arthrex, Mitek, Wolf po10 tis. Kč. 
 • oslovení i dalších možných sponzorů.
 • informace na kongresu SSTA v září 2007.   - Bezrouková.

7/ Časopis Arthroscopy

Výbor SSTA odsouhlasil návrh on-line zpřístupnění časopisu Arthroscopy přes webové stránky SSTA platícím !! členům (cena je 22 720.- Kč bez DPH). Přístup bude možný jen přes přístupové heslo. Toto heslo bude každý rok obměňováno na základě zaplacení členského příspěvku. Touto cestou chce výbor SSTA přiblížit nové poznatky členům SSTA a také zlepšit atraktivitu www stránek

8/ Akreditace

SSTA požádá ČLS JEP–ČLK o akreditaci naší společnosti pro udělování akreditačních bodů a certifikátů na základě absolvování kongresů a kurzů – Bezrouková, Handl

9/ Webové stránky

byly aktualizovány, jsou i v anglické verzi, jsou odkazy na stránkách jiných společností, probíhá průběžná aktualizace webových stránek společnosti www.sstacz.cz, event. návrh na změnu na  www.ssta.cz - Havlas

10/ Koordinace odborných akcí

Výbor odsouhlasil pokračování spolupráce a realizaci společných akcí s ČSTL (Česká společnost tělovýchovného lékařství), střídavě ob rok. V tomto roce proběhl kongres ČSTL v Táboře, kde bylo několik vyzvaných přednášek z oblasti artroskopie a sportovní traumatologie.

Je plánován další kongres na rok 2007 - Evropský kongres sportovní medicíny (EFSMA) –  9.-13. říjen 2007 Praha, hotel Diplomat.
Bude vzájemný odkaz na www stránkách (www.cstl.cz) - Havlas

11/ Kongres ve spolupráci s SSTA - CMCIE

je i v 11/2007 - kongres CMCIE (Czech and Moravian Club of Invasive Endoscopy), 9.-10.11.2006, Brno, pořádaný Úrazovou nemocnicí v Brně a Klinikou traumatologie LF MU Brno, odkaz www.cmcie.cz

12/ Intenzivní kurz v ortopedi

Kurz ve spolupráci s SSTA - Intenzivní kurz v ortopedii 18.-22.9.06, v úterý 19.9. jsou ASKP témata.

13/ Sdílení kódů ASK operací s všeobecnou chirurgií

(odb. 501, prim. Winkler) – zatím není odsouhlaseno.
Jednodenní hospitalizace (JH) – probíhá příprava návrhu standardů pro pracoviště jednodenní chirurgie – ortopedie (kategorii JH)? (Podškubka, Paša, Trč, Dupal, Mach, Erben, Širokovský) + zástupci jednodenních stacionářů
Pojišťovna ale stále nemá určena pravidla pro 1 denní hospitalizaci a podmínky těchto zdravotnických zařízení. Čeká se na nové ministerstvo.

14/ Členská základna

Noví členové v počtu 4, jeden neplatící člen zrušil členství, celkem má SSTA 194 členů, z toho 38 nemá zaplaceny všechny příspěvky (dluží 2 příspěvky)

Výbor konstatoval zlepšení placení příspěvků členů SSTA.

Je navrženo a bude realizováno zrušení členství jednotlivých členů z důvodu dlouholetého neplacení členských příspěvků (na členské schůzi SSTA)

15/ Hospodaření

v roce 2005, členské příspěvky 65 575 Kč, náklady celkem 23 812 Kč, stav  fondu k 1.1.2006 112 385 Kč, 1. čtvrtletí 2006 výsledek před zdaněním 25 010 Kč

16/ Omluvný dopis

Předseda přečetl omluvný dopis MUDr. Pavla Přikryla z Přerova

17/ Spolupráce

Ve spolupráci s firmou Genzyme MACI je připravována multicentrická studie o reparaci chrupavky

Zpracoval L. Paš

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti