Zpráva ze zasedání nově zvoleného výboru SSTA dne 17.9.2004

Po skončení kongresu SSTA v hotelu Praha se konalo zasedání nově zvoleného výboru SSTA. Výbor byl zvolen volbami členské základny. Počty hlasů (bez titulů): Trč 62, Podškubka 57, Paša 45, Váchal 40, Havlas 36, Pink 29, Ditmas 27, Dupal 27. Při dodatečném hlasování mezi Ditmarem a Dupalem byly hlasy 30 : 21 hlasů pro Dupala.

Program schůze:

1/ Volba obsazení funkcí výboru

Na základě jednání výboru byly funkce obsazeny takto:
předseda ………….. Podškubka
místopředseda …….. Paša
pokladník …………. Havlas
členové …………... Trč, Váchal, Pink, Dupal, revizní člen Ditmar (Trč se vzdal místa předsedy z důvodů současného aktivního předsednictví v ČSOT).

2/ Zhodnocení kongresu SSTA

Výbor pochvalně zhodnotil přípravu a průběh kongresu SSTA, konaném v hotelu Praha. Poděkoval hlavnímu pořadateli – vedení Ortopedické kliniky FN Motol, Praha. Kongres proběhl po odborné i společenské stránce na vysoké úrovni, což hodnotili naši i zahraniční účastníci. Odborný program i počty posluchačů jak na přednáškách, tak i „live“ operaci ukázal, že je o problematiku artroskopie i sportovní traumatologie zájem a že držíme krok s vyspělými zeměmi.

3/ Zhodnocení nejlepší přednášky

Firma Pfizer nabídla sponzorství pro nejlepší přednášku. Výbor se po rozvaze rozhodl odměnit přednášku č. 30, Lubojacký J., Ortopedie Slezská nemocnice Opava, Originální metoda fixace odtržené interkondylické eminence, pro nový přínos a originalitu. Dlouhodobé výsledky ukáží přínos této metody. Cenou je jednoroční předplatné členství v ESSKA.

4/ Sborník přednášek bude uveřejněn na internetu – stránky SSTACZ.CZ

5/ Výbor odsouhlasil možnost čestného členství ve společnosti, pravidla budou upřesněna.

6/ Výbor odsouhlasil neplacení kongresových poplatků pro členy výboru české i slovenské ASKP společnosti na kongresech obou artroskopických společností.

7/ Další kongres bude pořádat Slovenská ASKP společnost 24.-25.5. 2005 v Bratislavě. Místo bude upřesněno.

8/ Kontakty na členy výboru

viz: Výbor Společnosti

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti