Členská schůze SSTA dne 11.9.2008

1/ Správa o činnosti

Schůze byla zahájena předsedou Společnosti doc.MUDr A.Podškubkou. Přednesl zprávu předsedy SSTA o činnosti za uplynulé období. Informoval  členy společnosti o počtu  jejích členů, platících i neplatících. Apeloval na neplatící členy na zlepšení platební morálky.

2/ Internetový přístup na stránky „Arthroscopy“

SSTA zajišťuje internetový přístup na stránky „Arthroscopy“. Čelnská schůze odhlasovala, že tento přístup bude  výbor SSTA zajišťovat i nadále

3/ Spolupráce s odbornými společnostmi jiných zemí

Spolupráce s odbornými společnostmi jiných zemí, včetně nadnárodních společností. Byla oceněna velmi dobrá spolupráce se Slovenskou společností pro artroskopii a sportovní traumatologii. Dobrá spolupráce je i s ostatními   mezinárodními   společnostmi – AGA, ESSKA, ISAKOS.

4/ Bylo uděleno čestné  členství  v SSTA  zahraničním kolegům:

  1. prim. Landsiedl
  2. prim..Martinek
  3. prim. Delej

5/ Informace k volbám nového výboru  společnosti

Doc. MUDr. T.Trč  přednesl  členské schůzi informace k volbám nového výboru  společnosti.
Byly zvoleny  komise:

  • návrhová – doc.Paša, dr.Šír, dr.Mach
  • mandátová – doc.Trč, dr.Dupal, dr.Sadovský
  • volební – dr.Havlas, prim.Váchal, prim.Hruška

Seznámil společnost o spolupráci se společností  ESSKA

6/ Hospodaření společnosti

MUDr V.Havlas  seznámil  účastníky schůze  se stavem hospodaření  společnosti.
MUDr P. Dupal přednesl zprávu o jednání se zdravotními pojišťovnami.
MUDr P.Šír přednesl zprávu  revizní komise.
V diskusi bylo jednáno o připravovaných úpravách  v sazebníku  výkonů.

7/ Volby výboru SSTA

Volby výnoru SSTA proběhly bez komplikací v prvním kole. Bylo zvoleno nové předsednictvo ve složení: (bez titulů)

    • Trč Tomáš, Havlas Vojtěch, Podškubka Aleš, Paša Libor, Sadovský Pavel, Váchal Jiří, Šír Pavel, Ditmar Daniel – revizor
    • Nový výbor SSTA ve svém prvním krátkém jednání zvolil předsedou Doc. MUDr. Trče.

Zapsal:   Šír  Pavel, Paša Lib

Novinky a tipy

XIX. Harrachovské chirurgické dny

11.6.2015 - 12.6.2015

Artroskopická akademie, z.s.

Odborné akce
XIX. Harrachovské chirurgické dny

XIX. Harrachovské chirurgické dny

11.6.2015 - 12.6.2015
, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti