Kontakt

Sekretariát SSTA

Michaela Bezrouková
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06, Praha 5
Tel.: 224 43 2811
email.:
michaela.bezroukova@fnmotol.cz

Novinky a tipy

20th EFORT Congress

6.6.2019 - 7.6.2019
Odborné akce
20<sup>th</sup> EFORT Congress

20th EFORT Congress

6.6.2019 - 7.6.2019
, Portugalsko
Staňte se členem naší společnosti