Kontakt

Sekretariát SSTA

Michaela Bezrouková
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06, Praha 5
Tel.: 224 43 2811
email.:
michaela.bezroukova@fnmotol.cz

Novinky a tipy

IX. Národní kongres SSTA 2016

13.10.2016 - 14.10.2016

Artroskopická akademie, z.s.

Odborné akce
IX. Národní kongres SSTA 2016

IX. Národní kongres SSTA 2016

13.10.2016 - 14.10.2016
Praha, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti