O společnosti

Vážení kolegové, 

vítáme Vás na stránkách Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, která vznikla v roce 2002. Naše společnost si klade za cíl sdružovat lékaře a zdravotníky se stejnými zájmy a tak hájit jejich zájmy navenek. Domníváme se, že cílené jednání umožní lépe prosadit naše zájmy a může být ku pomoci také společnostem ortopedickým či traumatologickým, se kterými naše společnost nastartovala v uplynulých letech spolupráci.

Byli bychom rádi, kdyby se tyto internetové stránky staly zdrojem informovanosti nejen členů společnosti, ale také ostatních zájemců o obor artroskopie a sportovní traumatologie z řad odborníků i laiků.

Rádi bychom připomněli, že aktivita společnosti závisí nejen na přístupů členů výboru společnosti, ale na aktivním vystupování každého jednotlivého člena.    

Zveme Vás proto k prezentaci Vašich názorů a připomínek, k vyslovení dotazů na členy výboru, či k diskusi k otázkám vyplývajícím z činnosti společnosti. Kontakty na vedení společnosti, sekretariát a jednotlivé členy naleznete na našich stránkách v položce Kontakt.

Za výbor společnosti
Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD.
Předseda SSTA

Novinky a tipy

XIX. Harrachovské chirurgické dny

11.6.2015 - 12.6.2015

Artroskopická akademie, z.s.

Odborné akce
XIX. Harrachovské chirurgické dny

XIX. Harrachovské chirurgické dny

11.6.2015 - 12.6.2015
, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti