Cíle a význam společnosti

Cílem společnosti je sdružovat lékaře a zdravotníky se zájmem o obor sportovní traumatologie a artroskopie a hájit jejich zájmy navenek.

Pod hlavičkou společnosti probíhá také mnoho vzdělávacích akcí, ať už jsou to celonárodní kongresy, nebo další dílčí tématicky laděné kurzy či sympózia.

Jedním z hlavních cílů společnosti je také komunikace se zdravotními pojišťovnami, se snahou o zlepšení platebních podmínek za provádění artroskopických výkonů v ČR.

SSTA spolupracuje aktivně na mezinárodním poli s dalšími národními artroskopickými společnostmi (Slovenská společnost pro artroskopii a sportovní traumatologii, AGA, ESSKA 2000, EFOST).

Odborné akce
 XII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

 XII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

2.11.2023 - 3.11.2023
České Budějovice, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti