Zápis ze schůze výboru SSTA dne 25.3.2009, Praha

Účast: Trč, Paša, Podškubka. Váchal. Sadovský, Havlas, Šír
Omluveni: Ditmar

Výbor projednal závěr z poslední schůze výboru SSTA, která se konala na sjezdu SSTA v Plzni na Výročním kongresu.

1/ Závěry z poslední schůze

 • výbor projednal otázku členů, kteří neplatí členské příspěvky. Zaujímá přísnější stanovisko k neplatičům. Většina členských příspěvků jde na placení poplatku za přístup na portál Arthroscopy
 • placení přístupu na portál Arthroscopy cena je stejná – 36000,- + DPH
 • financování společnosti SSTA – stav stacionární

2/ Spol. JE Purkyně

 • dle stanov  Spol. JE Purkyně by měla každá společnost mít 3 člennou revizní komisi – zajistí revizor (Ditmar), se 2 členy z členské základny SSTA
 • byl předložen plán financování na rok 2009
 • výbor zvažuje samostatné organizace SSTA bez součinnosti se spol JE Purkyně, je návrh spolupráce s Garantem. Výbor souhlasí a připraví návrh. Bude projednáno s Garantem ve smyslu pozitivních a negativních faktorů. Bude přeloženo na členské schůzi SSTA k odsouhlasení.

3/ Kongresy, organizované ve spolupráci se SSTA

23-24.4. 2009 - České Budějovice - Shoulder symposium
18-19.6. 2009 - Ostrava  - LCA sympozium
10.-11.9.2009 - Bratislava – kongres Slovenské SSTA
17.-18.9.2009 - Praha – Symposium Reparace chrupavky ve spolupráci s ISAKOSem

Byl vysloven návrh pořádat v r. 2010 společný kongres s AGA.

4/ Plán schůzí SSTA:

Termíny:

20-22.5. Plzeň, v průběhu Národního kongresu ČSOT
10-11.9.2009 v průběhu kongresu Slovenské SSTA Bratislava
3.12.2009

5/ Kniha čestných členů SSTA

Výbor zavede knihu se jmény čestných členů SSTA

6/ Časopis Ortopedie

Časopis Ortopedie bude vydávat zápisy ze schůzí výboru SSTA.
V příštím čísle časopisu Ortopedie bude vydána informace v  ohledně možnosti přístupu na portál Arthroscopy. Tato informace je i na WWW.SSTACZ.CZ

7/ Členská základna

 • přihlášen 1 nový člen,  nikdo se neodhlásil.

8/ Zprávy z ESSKA

Byla vyslovena možnost organizace kongresu ESSKA v roce 2016 v České republice

Přehled příštích kongresů ESSKA:

 • 2010 Oslo
 • 2012 Ženeva
 • 2014 asi Milano
 • 2016 možná Praha

Na kongresu ESSKA v Oslo je možnost 1 registrace na kongres zdarma pro člena SSTA a výherce národní soutěže o nejlepší odborný příspěvek. Tento příspěvek by byl prezentován během kongresu ESSKA v Oslo, ve speciálním odborném bloku.

SSTA vyhlašuje soutěž o nejlepší prezentaci, s cílem doporučení výherce k proplacení registrace na kongres ESSKA, Oslo 2010. Soutěž bude uzavřena na kongresu Slovenské SSTA v Bratislavě. Kandidáti jsou  vyzváni k odeslání abstrakt na sekretariát SSTA.

9/ Kódy zdravotních pojišťoven:

 • dle nového sazebníku informací:u kódu 66039 je možnost vykázání ZUMu pro shaverové frézy. Nový sazebník prošel legislativním řízením, ale nebyl vydán
 • u kódu 66041 je ZUM pro shaverové frézy vykázán již v kalkulaci výkonu, je ale možnost vykázáni nástavce pro Vapr.
  Dupal bude požádán o vytvoření metodického pokynu pro vykazování kódů
 • byl vytvořen nový kód pro transplantace autologních chondrocytů, nemá číslo, ale je možné ho domluvit na zdravotních pojišťovnách

Zapsal
Libor Paša

Odborné akce
VI. Artroskopické „live surgery“ sympozium

VI. Artroskopické „live surgery“ sympozium

18.2.2021 - 18.2.2021
Plzeň, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti