Zápis ze schůze výboru SSTA dne 25.3.2009, Praha

Účast: Trč, Paša, Podškubka. Váchal. Sadovský, Havlas, Šír
Omluveni: Ditmar

Výbor projednal závěr z poslední schůze výboru SSTA, která se konala na sjezdu SSTA v Plzni na Výročním kongresu.

1/ Závěry z poslední schůze

 • výbor projednal otázku členů, kteří neplatí členské příspěvky. Zaujímá přísnější stanovisko k neplatičům. Většina členských příspěvků jde na placení poplatku za přístup na portál Arthroscopy
 • placení přístupu na portál Arthroscopy cena je stejná – 36000,- + DPH
 • financování společnosti SSTA – stav stacionární

2/ Spol. JE Purkyně

 • dle stanov  Spol. JE Purkyně by měla každá společnost mít 3 člennou revizní komisi – zajistí revizor (Ditmar), se 2 členy z členské základny SSTA
 • byl předložen plán financování na rok 2009
 • výbor zvažuje samostatné organizace SSTA bez součinnosti se spol JE Purkyně, je návrh spolupráce s Garantem. Výbor souhlasí a připraví návrh. Bude projednáno s Garantem ve smyslu pozitivních a negativních faktorů. Bude přeloženo na členské schůzi SSTA k odsouhlasení.

3/ Kongresy, organizované ve spolupráci se SSTA

23-24.4. 2009 - České Budějovice - Shoulder symposium
18-19.6. 2009 - Ostrava  - LCA sympozium
10.-11.9.2009 - Bratislava – kongres Slovenské SSTA
17.-18.9.2009 - Praha – Symposium Reparace chrupavky ve spolupráci s ISAKOSem

Byl vysloven návrh pořádat v r. 2010 společný kongres s AGA.

4/ Plán schůzí SSTA:

Termíny:

20-22.5. Plzeň, v průběhu Národního kongresu ČSOT
10-11.9.2009 v průběhu kongresu Slovenské SSTA Bratislava
3.12.2009

5/ Kniha čestných členů SSTA

Výbor zavede knihu se jmény čestných členů SSTA

6/ Časopis Ortopedie

Časopis Ortopedie bude vydávat zápisy ze schůzí výboru SSTA.
V příštím čísle časopisu Ortopedie bude vydána informace v  ohledně možnosti přístupu na portál Arthroscopy. Tato informace je i na WWW.SSTACZ.CZ

7/ Členská základna

 • přihlášen 1 nový člen,  nikdo se neodhlásil.

8/ Zprávy z ESSKA

Byla vyslovena možnost organizace kongresu ESSKA v roce 2016 v České republice

Přehled příštích kongresů ESSKA:

 • 2010 Oslo
 • 2012 Ženeva
 • 2014 asi Milano
 • 2016 možná Praha

Na kongresu ESSKA v Oslo je možnost 1 registrace na kongres zdarma pro člena SSTA a výherce národní soutěže o nejlepší odborný příspěvek. Tento příspěvek by byl prezentován během kongresu ESSKA v Oslo, ve speciálním odborném bloku.

SSTA vyhlašuje soutěž o nejlepší prezentaci, s cílem doporučení výherce k proplacení registrace na kongres ESSKA, Oslo 2010. Soutěž bude uzavřena na kongresu Slovenské SSTA v Bratislavě. Kandidáti jsou  vyzváni k odeslání abstrakt na sekretariát SSTA.

9/ Kódy zdravotních pojišťoven:

 • dle nového sazebníku informací:u kódu 66039 je možnost vykázání ZUMu pro shaverové frézy. Nový sazebník prošel legislativním řízením, ale nebyl vydán
 • u kódu 66041 je ZUM pro shaverové frézy vykázán již v kalkulaci výkonu, je ale možnost vykázáni nástavce pro Vapr.
  Dupal bude požádán o vytvoření metodického pokynu pro vykazování kódů
 • byl vytvořen nový kód pro transplantace autologních chondrocytů, nemá číslo, ale je možné ho domluvit na zdravotních pojišťovnách

Zapsal
Libor Paša

Novinky a tipy

XIX. Harrachovské chirurgické dny

11.6.2015 - 12.6.2015

Artroskopická akademie, z.s.

Odborné akce
XIX. Harrachovské chirurgické dny

XIX. Harrachovské chirurgické dny

11.6.2015 - 12.6.2015
, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti