Zápis ze zasedání výboru SSTA konané 20.2.2002 v budově FN Brno-Bohunice

Přítomni (bez titulů) - Trč, Paša, Mach, Vavřík, Váchal
Hosté - Kříž

Program schůze

1. Příspěvky

Nutno doladit. Měla přijít složenka - je v běhu, nutno zkontrolovat. i možnost doplatku za rok 2002 - dr. Ditmar, doc. Trč, zveřejnit na webových stránkách

Nabídka Společnosti J.E.Purkyně na realizaci kurzu pro praktiky pod hlavičkou Spol. J.E.Purkyně - je již praktikováno - doladit školící body + peníze do pokladny

2. Stav financí

Měl by být znám v dubnu, do konce března zaplaceny příspěvky
Zpracovat pravidla pro sponzorství a reklamu na webových stránkách.
Informace o placení Společnosti J.E.Purkyně - pouze z příspěvků, nebo i ze sponzorských darů ?

3. Internetové stránky

- do 2 týdnů
Měly by obsahovat 2 části - obecná a uzavřená pro členy SSTA - upraví se vstup pro členy
obecná - seznámení se společností, přihláška apod.
uzavřená - zájmové skupiny - cca 1 stránkový úvodník k problematice s garantem
nutno realizovat pracovní náplň jednotlivých odborných skupin - dotazníky, hodnocení stejných parametrů

4. Kongresy a kurzy

mezinárodní ASKP dny - hotel Belaria 18-19.9. 2003
záloha event. půjčka od Spol. J.E.Purkyně - dr. Ditmar
předběžné informace, zda byly rozeslány ? - dr. Ditmar
přihlášky do konce května
zahraniční zvané přednášky ?

kurz 20.-21.9.2003 česko-italský - téma jak již bylo realizováno v r. 2002 v Praze, nyní v anglickém jazyce, teorie + praxe na kadaverech

23-24.5. 2003 - sjezd slovenské ASKP společnosti v Bratislavě,
kde bude jednání o spolupráci se slovenskou společností - doc. Trč, dr. Paša

5. Pojišťovny

  • nutno zrealizovat ZUM při výkonech ASKP - shaver frézy, elektrody vaper
  • nutná účast na dohadovacím řízení, letos ještě nebylo - doc. Trč, dr. Váchal
  • zvážit jiné bodové hodnocení ASKP výkonů, rozvrstvení jednotlivých výkonů, rozpracovat i revizní ASKP operace

Podle zápisu ze schůze zpracoval dr. Kříž

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti