Zápis z členské schůze SSTA dne 26.10.2005, hotel ILF Praha

Členská schůze SSTA se konala v rámci odborného sympozia, pořádaného Ortopedickou klinikou Bulovka, Praha, IPVZ Praha a SSTA.

Celkem bylo přítomno 24 členů.

Program:

 1. Kongres SSTA se koná v Kongresovém centru Praha. 7.-.9.9.2006. Organizaci má na starosti prim.Váchal.  Byla již rozeslána první anonce všem členům SSTA, i ve spolupráci s ČSOT. Další anonce byly předány zástupcům Slovenské artroskopické společnosti, kteří je předají svým členům. Dobře se rozvíjí spolupráce se Slovenskou artroskopickou společností, byly navázány i kontakty s Polskou artroskopickou společností
 2. členové SSTA byly upozorněni na akutalizaci webových stránek společnosti. Adresa je SSTACZ.CZ. Stránky jsou dobře přehledné, s logickými odkazy, byly vytvořena anglická verze. Každý z členů může přes webové stránky komunikovat s výborem. Na stránkách jsou zápisy ze schůzí výboru, aktuality, odkazy na odborné akce.
 3. členové byli seznámeni se příspěvky firem (firemní sponzoring), který by měl být určen na zaplacení členství v EFOSTu. (Evropská asociace společností sportovní traumatologie)
 4. Výbor seznámil členy s relativně velkým počtem neplatičů příspěvků SSTA. Přednesl stav řešení dluhu a důsledků v případě nezaplacení příspěvků do konce oku 2005 (ukončení členství neplatiče)
 5. Výbor navrhl členům doplnění stanov společnosti o „čestné členství“ v SSTA. Je určeno významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj atroskopie a sportovní traumatologie. Tito čestní členové nebudou platit příspěvky, nemohou být členy výboru společnosti a musí být odsouhlaseni všemi členy výboru SSTA.
  Návrh čestného členství  byl přijat všemi hlasy.
 6. Byla vyslovena nutnost koordinace odborných akcí, jejichž počet se zvyšuje. SSTA bude garantem některých odborných akcí po předchozím schválení této garance výborem SSTA. Tyto akce budou prezentovány na stránkách SSTA.
 7. Byla přednesena zpráva o rozpočtu financí SSTA. (Ditmar)
 8. Byla přednesena zpráva revizní komise
 9. Bylo doporučeno členství nových členů SSTA (celkem  5 nových členů), odsouhlaseno všemi přítomnými.
  Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách SSTA.
 10. Byla peřdnesena zpráva o jednání se zdravotními pojišťovnami a přípravě nového sazebníku, který by měl platit od začátku roku 2007. Struktura by měla být obdobná současnému sazebníku, bude vytvořena nová kategorizace – „JH“ – jednodenní hospitalizace. SSTA se podílí na přípravě standardů pro kategorii JH.
  Komise výboru SSTA byla rozšířena o další členy SSTA – celkem: Podškubka, Paša, Trč, Dupal, Mach, Erben, Širokovský.
  Nový systém by měl být více flexibilní, se zabudování  jednorázového materiálu do kodů
 11. Další členská schůze bude na kongresu SSTA, kongresové centrum,  Praha.

Zapsal Libor Paša

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti