Zápis ze schůze SSTA, dne 22.6.2005

Místo konání – hotel ILF Praha

Účast: Podškubka, Paša, Trč, Váchal, Havlas
Omluveni: Dupal, Pink, Ditmar

1/ Zpráva z kongresu v Bratislavě (Podškubka)

Ve dnech 19.-20.5.2005 se konal kongres Slovenské společnosti pro artroskopii a sportovní traumatologii. Zúčastnilo se jej okolo 20 lékařů z Čech, kongres se konal v hotelu Danube v Bratislavě. Probrala se problematika artroskopické operativy velkých kloubů. Na společném jednání s výborem Slovenské artroskopické společnosti byl vysloven oběma stranami zájem o prohloubení současné spolupráce.

2/ Webové stránky SSTA (Havlas)

 • je možnost provedení i anglické verze webových stránek. Byl vysloven souhlas výboru, je nutné upřesnit cenu redisignu a překladu stránek
  Navrhovaná cena je 16 000 - 18 000,- Kč. V současné době je provoz stránek hrazen firmou Aura.
 • vysloven návrh „firemního členství“ (Trč) za cenu 10 000 ,- Kč firmám, kterým by byla tím umožněna reklama na webových stránkách SSTA
 • byl zaktivovaný přístup členů na webových stránkách SSTA – rubrika „Forum“, která by měla sloužit k aktivní komunikaci s členy společnosti
 • bude vytvořen seznam akcí s tématy sportovní traumatologie a artroskopie na 1 rok dopředu
 • bude vytvořen také seznam odborných akcí firem, spolupracujících s SSTA, s tématikou artroskopie a sportovní traumatologie (přínosné pro zlepšování kvality artroskopické operativy lékařů)
 • návrh na vytvoření odkazu na naši webovou stránku na webových stránkách ESSKA
 • další kongresy prezentovány i na www cls.cz./katalog

3/ členství SSTA v EFOSu

předběžně domluvena platba členství SSTA v EFOSu s firmami Artrex, Mitek na následující 2 roky (1500 EURO každý). Platba členství od roku 2006.

Výhody členství

 • možnost odběru časopisu EFOST, pro všechny členy společnosti 2x ročně.
 • členství je kolektivní (podobně jako EFORT), je levnější vstup na kongresy EFOST, možnost spolupráce v budoucnu

Delegátem SSTA navržen Handl

4/ informace o dohadovacím řízení se zdravotními pojišťovnami

Poslední řízení na úpravu sazebníku proběhlo 15.4.2005

 • Zatím změny proběhly u časů výkonů:
  • 66035 na 45 min
  • 66037 na 60 min
  • 66039 na 100 min
  • 66041 se čas nemění
 • dokumentace výkonů – je tlak pojišťoven na důslednou průkazní dokumentaci artroskopických operací: videozáznam, printy, digitální záznamy jsou považovány jako průkazní dokumentace. Tato dokumentace bude nutná se změnou sazebníku, předpoklad je v roce 2006-7.
 • po pečlivém rozboru hodnocení výkonů výbor ustupuje od stavebnicového systému vykazování výkonů
 • ke každé ASKP bylo prosazeno jednorázové rouškování v ceně 1486,- Kč
 • do ASKP výkonů bude nově zahrnuta i amortizace sálového vybavení
 • úprava ZUMu
  • Kod 66039 - nový ZUM – jednorázový nástavec k shaveru a radiofrekvenční sonda
  • Kod 66041 - shaverový nástavec 2800.- Kč je přímo zahrnut do ceny výkonu
 • budou se projednávat odpisy jednotlivých materiálových skupin
 • v 9/05 se bude jednat o standardech pro pracoviště jednodenních chirurgií. Výbor ustanovil pracovní skupinu tohoto dohadovacího řízení. (Trč, Mach, Podškubka, Paša, Dupal). Přehled podkladů zpracuje Trč, Mach, Dupal do konce srpna. Je nutné posoudit technické, provozní, hygienické, smluvní, personální podmínky.

5/ výukové centrum (Báča)

 • výbor schvaluje spolupráci s výukovým centrem anatomického ústavu a navrhuje rozšíření tétospolupráce.
 • druhý týden v listopadu 2005 bude organizován základní ASKP kurz pro absolventy lékařské fakulty – přednášky, operace na kadaverech. Termín bude upřesněn, předpoklad trvání 2 dny.
 • bylo navrženo rozpracování spolupráce do budoucna pro postgraduální vzdělávání našich lékařů (Váchal)

6/ kongresy v r. 2005 a dalších letech

 • příští kongres SSTA bude 8.-9.9.2006 v Kongresovém centru Praha (Váchal)
 • 1. informace bude na ASKP kurzu v Praze (26.10. 2005)

Témata kongresu:

 • postižení kloubní chrupavky – operační a konzervativní léčba
 • edukační přednášky – artroskopická topografie (topografická anatomie a ASKP pohled)
 • sportovní traumatologie a rehabilitace (spolupráce se sportovní medicínou -Hrazdíra, Radvanský)
 • varia

Další kongresy:

 • ve dnech 16-19.9. 2006 bude organizován „SICOT training meeting“ pro lékaře z východoevropských zemí
 • ve dnech 9-10.11. 2006 proběhne CMCIE v Brně, s tématikou artroskopie, sportovní traumatologie, miniinvazivní traumatologie.

- je nutné zpracovat kredity pro jednotlivé kongreasy (Havlas)

7/ čestné zahraniční členství

Výbor schvaluje návrh na čestné členství v SSTA. Příprava podmínek členství, diplom, certifikát zpracuje (Podškubka), první předání na kongresu SSTA v roce 2006.

Výbor navrhuje na čestné členství tyto zahraniční lékaře: Imhof, Van Dijk, Landsiedl

8/ stav konta SSTA

Současný stav konta 70621 .- Kč

Peníze je možné použít na neprovozní náklady – diplomy, medaile, ceny na kongresech.

 • Na běžném účtu je v současné době 29 600,- Kč
 • na výpisu z 13.6.2005 je seznam neplatičů a platičů příspěvků SSTA
  • minimálně za 1 rok členství v SSTA od r 2002 nezaplatilo 74 členů
  • ani jednou nezaplatilo 29 členů (celkem je to 57 000 Kč,-).
   Tito členové budou vyzváni k zaplacení členských příspěvků nebo k vystoupení ze společnosti.
  • Členové, kteří nezaplatili jedenkrát, budou upozorněni o nedoplatku a vyzváni k zaplacení dopisem (Havlas)

Další schůze výboru SSTA je plánována na 26.10. 2005 v 16.30 v hotelu ILF, u příležitosti artroskopického kurzu, při stejné akci proběhne i členská schůze SSTA.

Zapsal Libor Paša

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti