Zápis ze schůze výboru SSTA, dne 10.9.2008

Program schůze výboru SSTA 10.9.2008, Parkhotel v Plzni

Schůze proběhla před zahájením výročního kongresu SSTA:

1/ Výbor se zabýval otázkou neplatících členů SSTA.

Rozhodl se:

 • kdo má dluh 300,- Kč (příspěvky za 1 rok), nebude mít slevu na kongresovém poplatku. Může se však zúčastnit členské schůze s možností volebního hlasu.
 • neplatiči s dluhem 600 Kč a více  musí doplatit dluh a kongresový poplatek, ale nemohou hlasovat.
 • dlužník 2 ročních příspěvků bude na základě „Stanov SSTA“ automaticky vyřazen z členské základny SSTA, bez dalšího upozornění. Protože je však SSTA členem Společnosti JE Purkyně, bude dlužit peníze této společnosti, která bude po neplatiči peníze vymáhat.

2/ Výbor upozorňuje na nutnost opravy stanov v české verzi:

 • „ Předseda může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí čtyřletá období“ na „dvouletá období“
 • „Hlasování – nejméně 2/3 členů s volebním právem všech přítomných.“

3/ Nové kódy ZP

Výbor bude řešit nové kódy o hrazení zdravotními pojišťovnami pro transplantace chrupavek

4/ Předplatné časopisu Arthroscopy

Členská schůze musí odhlasovat další předplatné časopisu „Arthroscopy“, změna placení členských příspěvků

5/ Volby výboru SSTA

pro volby výboru SSTA

 • navrženy komise: návrhová, revizní
 • sčítání hlasů

6/ Dotazy na webu

na webových stránkách  SSTA je třeba včasně reagovat na dotazy

7/ Změny v programu kongresu

 • omlouvá se prof. Landsiedl pro nemoc
 • z pracovních důvodů se omlouvají 2 přednášející ze Slovenska, místo nich budou zařazeny přednášky kolegy Luptáka ze Slovenska

8/ Sborník abstrakt

Bude vydán „Sborník abstrakt“ na CD. Proto jsou autoři žádáni o souhlas s prezentací jejich příspěvku na CD.

9/ Členská schůze

Program členské schůze je připraven a bude rozdáván při registraci

 • Zpráva o činnosti
 • Zpráva pokladníka
 • Zpráva o jednání se zdravotními pojišťovnami
 • Zpráva revizní komise
 • Volby nového výboru SSTA
Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti