Zápis ze schůze SSTA, dne 24.9.2010

Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva předsedy SSTA (Doc. MUDr Tomáš Trč)
  3. Stanovení volební a mandátové komise
  4. Zpráva pokladníka SSTA (MUDr. Vojtěch Havlas)
  5. Zpráva revizora (Prim. MUDr. Daniel Ditmar)
  6. Volby výboru společnosti
  7. Vyhlášení výsledků voleb společnosti
  8. Diskuse, různé

Na členské schůzi bylo zhodnoceno uplynulé volební období, byly konstatovány výsledky práce výboru při jednání se zdravotními pojišťovnami, dále byl přednesen stav a zpráva financí společnosti. Po doplnění kandidátek a ustanovení volební a mandátové komise proběhly volby do výboru SSTA. V souladu s ustanoveními stanov ČLS JEP a SSTA byl zvolen nový výbor s v sestavě (řazeno abecedně): Havlas, Paša, Podškubka, Sadovský, Šír, Trč, Váchal a revizor Mašát. Plénem bylo odsouhlaseno další pokračování v odběru časopisu ARTHROSCOPY pro další volební období.

Na následné krátké schůzi nového výboru společnosti byl zvoleni předseda - L.Paša a místopředseda - T. Trč. Pokladníkem byl zvolen P. Sadovský. Dále bylo rozhodnuto o konání dalšího kongresu pod patronátem odstoupivšího předsedy T.Trče v září 2012, a takto i dále pro budoucí kongresy. Další schůze výboru SSTA bude svolána novým předsedou.

Zapsal: V.Havlas

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti