Contacts

Administrative Office

Michaela Bezrouková
Ortopedická klinika UK - 2.LF a FN v Motole
V úvalu 84, 150 06, Praha 5
Tel.: 224432801
Fax: 224432820
email.: michaela.bezroukova@lfmotol.cuni.cz

Special events
 XII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii
Become a member of our society