Knee Preservation Sympozium

Olomouc | Clarion Congress Hotel | 4. - 5. dubna 2024

Knee Preservation Sympozium

Vzdělávací akce pořádaná ve spolupráci s ČSOT a SSTA,
organizována společností Arthrex s.r.o.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Počet přidělených kreditů je 12

 

Organizační informace

Datum 

Čtvrtek, 4. dubna, 2024
9:00 - 20:00
*registrace od 8:00 hod.

Pátek, 5. dubna, 2024
9:00 - 16:00
*registrace od 8:00 hod.

Místo konání:

Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
Olomouc 779 00
Česká republika

Registrační poplatek:

1000,- Kč / €40 (včetně DPH)

Registrační poplatek zahrnuje:
- účast na odborném programu  
- kongresové materiály
- občerstvení

Registrace:

zajišťována ve spolupráci s Ortopedickým centrem zde

Organizační zajištění:

Arthrex s.r.o.
kontaktní osoba: eva.varvarovska@arthrex.cz

Ubytování:

není součástí registračního poplatku

Hotel Clarion – zvýhodněná kongresová nabídka

Jednolůžkový pokoj - 2600 CZK (€106) / pokoj / noc     
Dvoulůžkový pokoj - 2900 CZK (€118) / pokoj / noc

Ceny jsou uvedeny za pokoj a noc včetně bufetové snídaně, Wi-Fi připojení a DPH. Ceny neobsahují místní poplatek ve výši 50 CZK/osoba/noc

Kontakt pro rezervace: reservations.cchol@clarion-hotels.cz

Rezervační kód: KPS

 

Úvodní slovo odborného garanta a prezidenta sympozia

Vážené dámy, vážení pánové,

je mi ctí vás v Olomouci přivítat na sympoziu s českým názvem „zachování kolena“. Tento název není nijak originální, ale věřím, že organizační pojetí našeho sympozia bude do značné míry původní a rozhodně vás zaujme. Nejvlastnějším cílem plánovaného setkání je shromáždit na jednom místě odborníky, kteří se zabývají technikami umožňující pacientům uchovat jejich vlastní kloub. Propojit na chvíli lidi, kteří jsou špičkovými specialisty ve svých oblastech a svou práci dělají výborně ... ale tak trochu bez ohledu na ty ostatní důležité parametry. Každý rozumí svému „cechu“ a na ten se soustředí. Sousedé ho nezajímají. Je také pravdou, že poznatků přibývá a chybí někdo, kdo by se pokusil je roztřídit a poté sloučit do smysluplného a srozumitelného doporučení pro kolena fungující v pohybových řetězcích. Rehabilitační lékaři? Fyzioterapeuti? Možná. Navíc tu je všudypřítomný nešvar, že všichni mluví a málokdo poslouchá.Pozvali jsme přední domácí i zahraniční odborníky na čtyři základní pilíře péče o postižené koleno a chceme se pokusit o intenzivní debatu, o hledání společných stanovisek či chcete-li průniků. V poslední době se výrazně proměnil pohled na strategii „boje“ o kolenní kloub.

Na první místo se klade osa, protože zátěžové podmínky ničí dobře rekonstruovaný přední zkřížený vaz i dobře sešitý meniskus a ani obnovená chrupavka neodolá dlouhodobému mechanickému přetěžování. ČSOT systematicky usiluje o propojování oddělených specialistů. Vybereme obvykle jednu oblast a hledáme nejlepší EBM přístupy k řešení. Doufám proto, že budeme společně sledovat skvělé přednáškové bloky i komentované operace. Už se těším. Většina ortopedů, kteří mě alespoň trochu znají, si bude myslet, že jsem se stal garantem sympozia s názvem „Knee preservation“, jen proto, že jsem přednostou zdejší ortopedické kliniky. V tom mají částečně pravdu. Opravdu se to tak dělá. Ale přiznám se vám, že já se tak nebudu cítit. Velmi dobře totiž vím, jaké to je o bolavé koleno bojovat a rozhodně jsem ještě nevyhrál. Od mé poslední operace uběhly sotva dva roky. Také proto jsem velmi zvědavý na všechny pozvané velmistry a jejich závěry. S pokorou prohlašuji, že budu současně do značné míry zástupcem pacientů, kteří čekají na naše nejlepší doporučení a následně ošetření ... aby si mohli, tak jako já, „přikoupit“ pro své koleno nějaký ten čas, než je dostihne totální endoprotéza. Přeji vám příjemný a hodnotný pobyt v Olomouci.

Jiří Gallo

 

Program

Čtvrtek, 4. dubna, 2024

8:00 - 9:00

Registrace

 

9:00

Zahájení kongresu

 

9:30 12:00

I. SEKCE: MECHANICKÁ OSA – KLÍČ K DLOUHODOBÉMU ZACHOVÁNÍ KOLENA

Hanák L., Lošťák J.

9:30 – 9:50

Klíčová přednáška: Deformita a její analýza

Hanák L.

9:50 – 10:05

Osteotomie proximální tibie

Zeman P.

10:05 – 10:20

Osteotomie distálního femuru

Lošťák J.

10:20 – 10:35

Double level osteotomie                                                                     

Hanák L.

10:35 – 10:50

Diskuse

 

10:50 – 11:05

Přestávka

11:05 – 11:20

Komplikace kolenních osteotomií a jejich řešení

Cibur P.

11:20 – 11:30

Jak se vedlo pacientům první rok po operacích v rámci 1. osteotomického sympozia?

Trnka T.

11:30 – 11:45

Indikační kritéria UNI … aneb kdy neosteotomovat

Bartoš R.

11:45 – 12:00

Diskuse

 

12:00 – 13:00

Přestávka na oběd

13:00 – 14:20

Přenos operace – Valgizační med. OWHTO s kostním allograftem,
PPP dlahou Arthrex

Hanák L. Lošťák J. Baláž L.

14:20 - 14:30

Přestávka

 

14:30 18:00

II. SEKCE: STABILITA KLOUBU – PILÍŘ FUNKČNÍ KAPACITY

Kalina R. Kautzner J.

14:30 – 14:50

Klíčová přednáška: Současný pohled na poranění předního zkříženého vazu

Kalina R.

14:50 – 15:05

ACL reconstruction- which tendon should I currently use

Karaczun M.

15:05 – 15:20

Techniky a principy cílení kanálů při rekonstrukci LCA (videoprezentace)

Kautzner J.

15:20 – 15:35

Náhrada LCA – současné možnosti fixace graftu

Boglevský R.

15:35 – 15:50

Augmentace a parciální rekonstrukce LCA

Bartoš R.

15:50 – 16:15

Diskuse

 

16:15 – 16:45

Přestávka

16:45 – 17:00

Anterolaterální nestabilita (možnosti ALL rekonstrukce)

Zeman P.

17:00 – 17:15

Změny v kinematice kolena po plastice LCA a riziko rozvoje artrózy

Béreš M.

17:15 – 17:30

Rozstřel: Současná rekonstrukce LCA a HTO: V jedné době anebo po sobě?

Hanák L. Zeman P.

17:30 – 17:50

Diskuse

 

17:50

Shrnutí prvního dne

Hanák L. Zeman P.

18:00 – 19:20

MediCAD workshop (2x40min)

 

20:00 – 22:00

Společná večeře a diskuse u kulatého stolu

 

Pátek, 5. dubna, 2024

 

9:00 12:00

III. SEKCE: MENISKY „MULTIFUNKČNÍ SOUČÁSTKY“

Zeman P. Kautzner J.

9:00 – 9:15

Klíčová přednáška: „Save the meniscus“ v roce 2024

Zeman P.

9:15 – 9:30

Meniskus – klinická anatomie a funkce

Boglevský R.

9:30 – 9:40

Techniky sutury menisku: vizualizace menisku, principy sutury, možnosti využití implantátů

Kautzner J.

9:40 – 9:50

Biologická podpora hojení menisků

Zeman P.

9:50 – 10:00

Parciální rekonstrukce menisku

Neoral P. Kalina R.

10:00 – 10:10

Transplantace menisku (MAT)

Kužma J.

10:10 – 10:20

Meniscal repair in elite athletes

Karaczun M.

10:20 – 10:35

Rozstřel: ASK jako součást HTO?

Hanák L. Lošťák J.

10:35 – 11:00

Diskuse

 

11:00 12:00

Přenos operace AutoCart™

Macháček V. Hanák R.

12:00 – 13:00

Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 15:00

IV. SEKCE: CHRUPAVKA – BEZ NÍ TO FUNGOVAT NEBUDE

Schneider S. Havlas V.

13:10 – 13:35

Klíčová přednáška: Current concepts of treatment of knee chondral lesions

Schneider S.

13:35 – 13:50

Rekonstrukce chrupavky autologními chondrocyty (ACI, MACI)

Vališ P.

13:50 – 14:00

AutoCart™ technika ošetření chondrálních defektů

Macháček V.

14:00 – 14:10

Využití techniky mozaikové plastiky při ošetření osteochondrálních lézí (OATS)

Kalina R.

14:10 – 14:20

Rekonstrukce chrupavky pomocí skafoldů

Kalina R.

14:20 – 14:30

Možnosti ošetření osteochondritis dissecans, techniky refixace osteochondrálních lézí (využití biodegradabilních implantátů)

Havlas V.

14:30 – 14:40

Možnost využití kmenových buněk v léčbě defektů chrupavky, preklinický výzkum, klinická studie

Havlas V.

14:40 – 14:50

Semikonzervativní podpora chrupavky

Melecký D. Kalina R. Gallo J.

14:50 – 15:10

Diskuse

 

15:10 – 15:30

V. SEKCE: ZPRÁVA Z BUDOUCNOSTI PÁTÝ PILÍŘ?

Gallo J.

15:30

Shrnutí druhého dne

Havlas V. Kalina R.

16:00

ZAKONČENÍ SYMPOZIA

 

Přednášející

MUDr. Ĺuboš Baláž

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

MUDr. Roman Bartoš

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

 

MUDr. Maroš Béreš, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

MUDr. René Boglevský

Klinika ASK TORE Ostrava, Ortopedicko- traumatologické oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín

 

MUDr. Peter Cibur, PhD.

Klinika úrazovej chirurgie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

 

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

MUDr. Lukáš Hanák

Maximilium-Orthopädie Donauwörth, Německo

 

MUDr. Roman Hanák

CZ Clinic Prostějov, Litomyšlská nemocnice - nemocnice Pardubického kraje

 

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK

 

MUDr. Radim Kalina, Ph.D.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, 2. LF UK

 

Dr. Maciej Karaczun

Guardian Clinic, Konin, Poland

 

MUDr. Ján Kužma

Úrazová nemocnice v Brně, Brno

 

MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

MUDr. Vladimír Macháček

CZ Clinic Prostějov

 

MUDr. David Melecký Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

MUDr. Petr Neoral, Ph.D. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

 

Dr. med. Stefan Schneider

OrthoCentrum Hamburg, Německo

 

MUDr. Tomáš Trnka

Nemocnice České Budějovice a.s.

 

MUDr. Petr Vališ, Ph.D.

Ortopedická klinika FNB

 

prof. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

Klinika ortopedie a traumatologie FN Plzeň

Artroskopická akademie, z.s.

Odborné akce
Základy artroskopie ramene - kadaverózní kurz

Základy artroskopie ramene - kadaverózní kurz

5.6.2024 - 5.6.2024
Praha, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti