Kontakt

Sekretariát SSTA

Michaela Bezrouková
Ortopedická klinika UK - 2.LF a FN v Motole
V úvalu 84, 150 06, Praha 5
Tel.: 224432801
Fax: 224432820
email.: michaela.bezroukova@lfmotol.cuni.cz

Odborné akce
IBRA International Conference: All we know about radius

IBRA International Conference: All we know about radius

12.4.2019 - 13.4.2019
Praha, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti