VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“

Ve dnech 28. – 29. dubna 2016 se bude v Brně konat VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“.

VIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2016“

Konferenci pořádá Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni.

Akce se koná v hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněk, Preklinická testování a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“.

Více informací naleznete na www.bioimplantologie.cz.

Čtěte také

ESSKA Congress 2016

ESSKA Congress 2016

Výše členských příspěvků na rok 2017

Rozhodnutí výboru společnosti o členských příspěvcích pro příští rok

IX. Národní kongres SSTA 2016

13.-14. 10. 2016 Hotel International, Praha 6

Záchovná chirurgie a artroskopie kyčelního kloubu

Záchovná chirurgie a artroskopie kyčelního kloubu

Členské příspěvky SSTA

Členské příspěvky SSTA

Arthrex Days 2017

14.9.2017 - 15.9.2017 - Litomyšl

Staňte se členem naší společnosti